Wiebe&Wijtske

Mijn eerste bruiloft als de fotograaf. Een half jaar geleden heb ik als tweede fotograaf gefungeerd bij Tess&Jair, mijn nicht. Dit was een goede leer…